Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid en Gezondheid beleidsplan van Stichting kinderopvang Stampertjes, vestiging Casa dei Bambini, en Veiligheid en Gezondheid van peuterspeelzaal de Stampertjes.

Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

De documenten zijn hieronder als PDF bestand te downloaden:

Veiligheid en Gezondheidsplan Kinderdagverblijf Casa

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO November 2024

SKS Peuterspeelzaal Stampertjes Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid februari 2021