Een ochtend bij peuteropvang Stampertjes

08.30 uur
Vanaf half negen mogen de peuters worden gebracht. Bij binnenkomst kunt u samen met uw peuter tot spelen komen door bijvoorbeeld het maken van een puzzeltje, het lezen van een boekje of bouwen met de duplo.

Goedemorgenkring

09.00 - 09.25 uur

Om 9 uur starten we met de dag. We vragen u daarom vóór die tijd afscheid te nemen van uw kind. We starten de dag altijd met een ‘goedemorgenkring’, waarin we elkaar op speelse wijze begroeten en welkom heten.

Knutselen

09.25 - 10.20 uur

Tijd voor vrij spelen en knutselactiviteiten. Vanaf 10.10 uur ruimen we samen met elkaar op.

10.20 - 11.20 uur

Eten en drinken

Na een boekje lezen of liedjes zingen gaan we aan tafel. Tijdens ons gezamenlijke eetmoment eten we biologisch fruit en/of groente. Het fruit bereiden de pedagogisch medewerkers zelf door het in passende stukjes te snijden. Het wordt vervolgens aangeboden op een groot plateau, waarvan de kinderen om beurten een stukje fruit mogen kiezen. SKS biedt wekelijks een extra fruitsoort aan om het aanbod te verrijken.

Peuterplein-activiteit

11.20 - 11.45 uur

Op de peuteropvang krijgen peuters alle kansen om zich goed te ontwikkelen. We werken ontwikkelingsgericht met de methode Peuterplein. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen.

In deze methode komen diverse thema’s aan bod zoals huisdieren, herfst en familie. Aan de hand van een thema bieden we ontwikkelingsgerichte activiteiten aan, die de kinderen op spelenderwijze bekend maken met de daarbijbehorende taal en vaardigheden.

De peuters leren en ontdekken de wereld om zich heen door samen te zingen, bewegen, praten en spelen. Peuterplein heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.

Buiten spelen en ophalen

11.45 - 12.30 uur

Buiten spelen (bij slecht weer binnen) en de jassen aan wanneer dat nodig is. Vanaf 12:00 uur worden de peuters opgehaald.