Buitenschoolse opvang Wispeltuut

 

Dagindeling:

Tussen 14:15 en 15:00 uur worden de kinderen opgehaald van de verschillende scholen. Om 15:15 uur starten we de middag gezamenlijk aan tafel met vers biologisch fruit/groenten en water of thee (zonder suiker). Er is dan aandacht voor de verhalen van de kinderen en aansluitend informeren we de kinderen over het activiteitenaanbod van die middag. Het activiteitenaanbod varieert per week.

Rond 17:00 uur bieden we de kinderen nog wat te drinken aan met eventueel een crackertje of gedroogd fruit.

De openingstijden van de buitenschoolse opvang zijn:

·        tijdens schoolweken: 14:00 – 18:00 uur

·        tijdens studiedagen/vakantieweken: 8:30 – 18:00 uur

Aangesloten basisscholen + ophalen

De onderstaande lijst met basisscholen zijn de scholen waar wij mee samenwerken.

·        Juliana Kwartellaan, Kwartellaan 4, 1403 BE Bussum*

·        De Hoeksteen, H. Kamerlingh Onnesweg 74, 1402 EK Bussum*

·        Juliana Daltonschool, Willem Kalfflaan 3, 1401 CL Bussum*

·        Vondelschool, Oud Bussumerweg 22, 1401 SP Bussum*

·        Katholieke Montessorischool, JJH Verhulstlaan 11-13, 1401 CS Bussum*

*De kinderen van basisschool De Hoeksteen worden lopend opgehaald. De kinderen worden buiten uit de cirkels opgehaald, tenzij anders is afgesproken met de ouders/leerkrachten.

*De kinderen trekken voordat zij naar de BSO gaan een hesje met het logo van onze organisatie aan.

*Van de andere basisscholen worden de kinderen vervoerd met de BSO auto. De pedagogisch medewerkers die het auto besturen zijn bevoegd voor het vervoer van kinderen in de bus.

De afspraken voor het lopen, zijn:

·        De pedagogisch medewerker loopt vooraan in de rij. Wanneer er twee pedagogisch medewerkers mee lopen, lopen de kinderen tussen hen in,

·        De kinderen worden geïnstrueerd in tweetallen achter elkaar aan te lopen, niet te rennen en niet te treuzelen bij het oversteken.

·        De kinderen wordt geleerd zelf goed te kijken bij het oversteken, maar wachten op het teken voor akkoord van de pedagogisch medewerker voordat zij oversteken,

·        De pedagogisch medewerker blijft tijdens het oversteken halverwege de weg staan en loopt zelf pas door als alle kinderen zijn overgestoken.

 Afmelden en ophalen door derden

Aan het eind van de middag komen ouders op verschillende tijden hun kind weer ophalen. We vinden het belangrijk dat uw kind zichzelf bij één van de pedagogisch medewerkers afmeldt. Op die manier houden we goed overzicht op wie er nog op de BSO aanwezig is.
Het kan een keer voorkomen dat u niet in de gelegenheid bent om uw kind zelf op te halen van de BSO. Wanneer iemand anders uw kind komt ophalen, vragen we u dit vooraf mondeling of telefonisch aan ons te melden. Op die manier weten wij dat uw kind aan een vertrouwd persoon wordt meegegeven. Wij geven kinderen nooit mee aan onbekenden of broertjes of zusjes onder de 16 jaar zonder dat wij hierover door u in kennis zijn gesteld.

In zo’n geval nemen we altijd contact op met de ouders om alsnog toestemming te vragen.

En wanneer uw kind, bijvoorbeeld door ziekte, niet naar de BSO komt, verzoeken wij u ook dit tijdig telefonisch aan ons door te geven.

Activiteiten aanbod

Elke dag bieden we vrije- en begeleide activiteiten aan de kinderen. Het activiteitenaanbod is afwisselend en uitdagend. We houden rekening met verschillen in de ontwikkeling, de interesses en behoeften van kinderen.

Sommige activiteiten zijn gericht op een specifieke leeftijdsgroep, bijvoorbeeld een sportactiviteit. Bij andere activiteiten stimuleren we juist kinderen van verschillende leeftijden om samen te werken of elkaar te helpen, bijvoorbeeld bij een kookactiviteit.

We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij de keuze en voorbereiding van het activiteitenaanbod in plaats van het aanbieden van kant-en-klaar activiteiten. Op die manier proberen we de betrokkenheid van de bij de BSO te vergroten.

Bijzondere activiteiten

We vinden het belangrijk om kinderen een aantrekkelijk activiteitenaanbod te bieden. Daarom werken we met verschillende specialistische activiteiten aanbieders samen, zoals:

·        Gooise Meren Beweegt

·        Judoschool van der Hoek

·        Yoga Beer Bussum

·        Reino Graffiti