Stampertjes praat – mei 2023

5 mei 2023

 

Peuteropvang Stampertjes

Wij kijken terug op:
Een zeer geslaagd thema Lente/Pasen. Tal van leuke activiteiten zijn aan de kinderen aangeboden. De lente en al z ́n pracht namen we onder de loop en samen met de kinderen hebben we de verschillende bloemetjes benoemd, ons wel bekende krokusbolletjes liedje gezongen en natuurlijk geknutseld. Samen met de kinderen hebben we Paastakken versierd, Paaseitjes gezocht en natuurlijk 1tje opgesmikkeld.

Thema Lichaam
Komende week starten we met het thema Lichaam. De pedagogisch medewerkers hebben weer tal van leuke, passende activiteiten vormgegeven om de komende weken aan de kinderen te bieden. Voeten, tenen, handen en vingers, we gaan ze tellen, inspecteren en bewust bewgen. Wij hebben er zin in.

Bezoek kinderboerderij
Afgelopen maand hebben de dieren van kinderboerderij ́t Mouwtje een bezoekje gebracht. Gesteund door prachtig weer hebben wij samen met de kinderen de geitjes, konijnen, vogels etc. ontmoet. Daarnaast hadden we dolle pret met alle aanwezige fietsjes/autootjes.

Warme overdracht
• Een persoonlijke beschrijving van het kind door de pedagogisch medewerker.
• Informatie over bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke vaardigheden van het kind.
• Interesses/talenten van het kind, waar heeft het kind behoefte aan.
• Informatie over de thuissituatie.
• Informatie over de pedagogische aanpak van het kinderdagverblijf.
Tevens hebben we per school, in onze omgeving, afspraken gemaakt over de vorm waarin we van een warme overdracht willen voorzien. 2 x per jaar vindt er een mondeling overleg plaats tussen onze peuteropvang (pedagogisch medewerker) en een basisschool (internbegeleider/kleuterleerkracht) waarin we de kinderen bespreken die de komende maanden naar school zullen gaan. Dit overleg dient als aanvulling op de schriftelijke overdracht. De informatie die wij verstrekken schriftelijk dan wel mondeling wordt ten alle tijden gedeeld met de ouders. We vinden de vertrouwensrelatie tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders van groot belang en transparantie vormt hierin een van de bouwstenen. Om zorg te dragen voor een optimale informatieverstrekking over de door ons gekozen wijze van warme overdracht, lichten wij ouders tijdens het kennismakingsgesprek in en vragen wij te tekenen voor toestemming op het daarvoor opgestelde toestemmingsformulier.
Indien een kind na het verlaten van de peuteropvang opvang zal gaan genieten op een buitenschoolseopvang, zullen wij zorg dragen aan eenzelfde overdracht zoals deze wordt geboden aan de basisschool.
Een goede overdracht van het kind naar de basisschool is belangrijk. Zo kunnen kinderen een goede start
maken op de basisschool. In de regelgeving staat dát er een overdracht moet zijn. Niet hoe dit moet
gebeuren. Wij hebben ervoor gekozen om in ieder geval een schriftelijke overdracht te maken waarin
bijvoorbeeld de volgende punten zijn opgenomen:

Kinderdagverblijf Casa
Extra week open zomervakantie:
Onlangs zijn ouders per mail geïnformeerd over het besluit geen extra week opvang te bieden in de zomerperiode. Hiertoe hebben wij besloten omdat de behoefte onder ouders naar aanleiding van de recente peiling te laag in gebleken. Volgend jaar zullen wij opnieuw bij ouders peilen naar de behoefte.

Pasen
Dit jaar zijn de kinderen en de pmers van Casa weer druk in de weer geweest om Pasen op gezellige wijze te vieren. De kinderen hebben samen een mooie paastak versierd en genoten van een heerlijke passende lunch. Ook hebben ze een bezoekje gebracht aan kinderboerderij ́t mouwtje. Toevallig waren ook onze peuters daar en konden we gezellig samen genieten van alle lieve diertjes en leuk speelaanbod.

Gemiddeld dagritme voeding
Eten en Drinken Voeding is bij de prijs inbegrepen. Flesvoeding en aangepaste voeding bij bijvoorbeeld allergie moeten door de ouders zelf worden meegegeven. Wij werken volgens het protocol veilig gebruik voeding. Wij bieden voor het overgrote deel biologisch voedsel aan.
We bieden eten en drinken aan volgens onderstaande dagritme, uiteraard kan hier van worden afgeweken wanneer dit de behoefte van de kinderen is:
ca. 9.00 uur vrij spel of gezamenlijke activiteit / op pad met de bolderwagen
ca. 10.00 uur fruit en drinken / spel of activiteit / op pad met de bolderwagen
ca. 11.30 uur lunch, aansluitend tandenpoetsen, boekjes lezen
ca. 13.00 uur middagslaap ca. 15.00 uur koek / rijstwafel en drinken / spelen ca. 16.30 uur eerste kinderen worden gehaald
17.45 uur uiterste ophaaltijd indien een uitgebreide overdracht gewenst is.
Kinderen onder 1 jaar redden het vaak niet om thuis de warme maaltijd te nuttigen. Daarom bieden wij aan kinderen tot 1 jaar de mogelijkheid om deze bij ons te genieten. Ouders dragen zelf de verantwoordelijkheid een dergelijke maaltijd mee te geven. Deze maaltijd dient wel in lijn te zijn met ons voedingsbeleid.

Buitenschoolseopvang Wispeltuut
Pasen:
Ook bij de BSO hebben we aandacht gehad voor Paasfestiviteiten. Zo hebben de kinderen een leuke uitdagende eierspeurtocht beleefd. Alle eitjes hebben ze gevonden, toppers!
Weg met de rommel op straat:
Onze lieve kinderen van de bso zetten zich in voor het verwijderen van straatvuil. Hartstikke nuttig en heel leuk om te doen. Wij zijn super trots op de kinderen. Samen staan we sterk voor een schonere wijk!

Meivakantie
We bevinden ons al in week 2 van de meivakantie en kunnen terug kijken op een mooie geslaagde eerste week. De kinderen hebben genoten van een gave actieve capoeira workshop, een leerzame reptielen workshop (dappere kinderen), creatieve workshop fimoklei en bezoek aan leuke speeltuinen.
En wat heeft week twee voor ons in petto?

Oa de volgende activiteiten;
Bezoek oud Valkeveen
Dobbel kleurenspel
Canvas schilderen
Stenen schilderen en verstoppen
Koekjes bakken
Activiteit
Afval verzamelen!
Bezoek speeltuin Kortenhoef
Bezoek kinderboerderij
Lavalamp maken
Activiteit
Sport parcours
Plaat pizza maken
7+ bezoek klimhal
Beweeg memory

Twee extra weken open zomervakantie
Onlangs zijn ouders per mail geïnformeerd over ons besluit twee extra opvang weken te bieden tijdens de zomervakantie. De ouders die hebben aangegeven graag opvang te genieten gedurende die weken zijn persoonlijk benaderd. Heb jij aangegeven graag opvang te genieten die weken en heb je van ons nog niets vernomen? Laat het ons zo snel mogelijk weten.

Opgeven studiedagen en vakantieopvang
Wij bieden ouders de mogelijkheid extra opvang uren te genieten op de dagen waarop scholen studiedagen hebben gepland. Wij nodigen ouders minimaal een maand van tevoren per mail uit om hun kind aan te melden. Wij hanteren een aanmeldingstermijn. Is het termijn verstreken? Dan kunnen wij geen garantie geven dat er nog plek is.
Hetzelfde geldt voor de vakantieopvang weken. Wij nodigen ouders ruim van te voren uit om de aanwezigheid van hun kind(eren) tijdens een vakantieopvang week (voorjaars, mei, 3 weken zomer, herfst vakantie) aan ons door te geven. Wij hanteren hierbij een uiterste aanmelddatum. Zo kunnen wij inspelen op de behoeftes van ouders en kunnen wij zorg dragen voor een gedegen personeelsplanning als een kwalitatief goed activiteiten aanbod voor de kinderen. Als je de aanwezigheid niet door geeft kan het goed mogelijk zijn dat er geen plek is voor jouw kind(eren). Wij geven de voorkeur aan schriftelijke aanmelding per mail.

Vanaf 1 Januari 2023 verhogen wij het minimaal aantal aan te melden kinderen voor een studiedag. Bij minder dan 5 aanmeldingen zullen wij besluiten geen extra opvang uren open te stellen. Ouders worden hierover kort na het verstrijken van het aanmeldtermijn persoonlijk bericht.

Algemeen
Opzoek naar OC Leden
Met spoed zijn we opzoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken met het reilen en zeilen van onze kinderopvang organisatie. Het is voor onze organisatie zeer waardevol om een goede samenwerking te kunnen creeren met de oudercommissie. Zo dragen we gezamenlijk zorg voor de kwaliteit opvang. Interesse? Stuur een mail naar info@stichtingkinderopvangstampertjes.nl voor meer info en schuif aan bij de eerst volgende oc vergadering.

Kind en scheiding
Het peuteropvangwerk en de kinderopvang krijgen steeds meer te maken met het kunnen anticiperen op scheidingen tussen ouders. Wat doe je als peuteropvang als een ouder in scheiding verlangt dat het kind niet wordt opgehaald door de andere ouder? Mag een pedagogisch medewerker op deze wens ingaan? Door de diversiteit in samenlevingsvormen en het wel of niet hebben van gezag, zijn er verschillende wetgevingen waar wij rekening mee moeten houden bij het oplossen van scheidingsdilemma’s op de groep.
Om goed op dergelijke dilemma’s te kunnen reageren hebben wij het protocol kind en scheiding. Dit protocol zal ook worden opgenomen in dit beleidsplan. Hierin staat ook beschreven hoe we ouders de sociale kaart scheiding doen toe komen.

 

Terug