Stampertjes praat februari 2023

2 februari 2023

Peuteropvang Stampertjes
Wij kijken terug op:
Een zeer geslaagd thema Winter. Tal van leuke activiteiten zijn aan de kinderen aangeboden. Zelfs moedernatuur hielp een handje mee, door de kinderen echte sneeuw te bieden. Hoewel het niet veel was hebben we er toch met de kinderen van genoten. Daarnaast konden de kinderen zelf ook heel goed sneeuw maken, met bijvoorbeeld watjes en verf. We hebben allerlei nieuwe woorden onder de aandacht gebracht zoals snowboots of wel ́sneeuwlaarzen. Deze hebben we in de kring uitgebreid onder de loop genomen en natuurlijk gepast. Het model viel bij veel kinderen in de smaak.
́
Thema sprookjes
Komende week starten we met het thema sprookjes. De pedagogisch medewerkers hebben weer tal van leuke, passende activiteiten vormgegeven om de komende weken aan de kinderen te bieden. Veel bekende sprookjes zullen de revue passeren zoals roodkapje, sneeuwwitje en Assepoester. Tevens hebben we onze eigen sprookjesboom in de groep. Wij hebben er zin in.

Wenperiode
Wij willen graag dat de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen bij ons. Daarom hebben wij een wenbeleid, zodat het kind aan de PMers, de locatie en de andere kinderen kan wennen. Wij werken met 2 wenmomenten welke plaats vinden binnen de contract duur. Eerste wendag van 09.00-10.30, tweede wendag van 09.00 tot 11.30. Op de eerste wendag nodigen wij 1 ouder uit om deel te nemen aan onze goedemorgenkring die om 09.00 start. Zo leren ook de andere kinderen op de groep de ouder van het nieuwe kind kennen. Wij zien dit als een belangrijke versteviging van het veiligheidsgevoel van de kinderen tijdens haal en breng momenten. Na de goedemorgenkring is er ook een natuurlijke gang om naar ouders te gaan zwaaien bij het zwaairaam. Het aantal wendagen is een uitgangspunt. Wij kijken vooral naar de behoefte van het kind. Ieder kind is anders en het een went sneller dan het ander. Hierin kunnen allerlei factoren een rol in spelen, leeftijd, karakter, frequentie waarin het kind opvang geniet etc. De wendagen vinden enkel plaats op de dagen waarop het kind ook opvang zal genieten. Zo kan een kind zo optimaal mogelijk kennis maken met de groep waarin het zal worden opgenomen en de pedagogisch medewerker die de groep opvangt. Zo dragen wij zorg oor het creëren van een goede bodem waarin een kind zijn emotionele veiligheid stapsgewijs kan opbouwen.

Koude temperaturen
Ook wanneer de temperatuur daalt gaan wij graag naar buiten voor een frisse neus. Om dit verantwoord te kunnen doen vragen wij ouders zorg te dragen voor geschikte wandjes, mutsen en sjaals. Mocht er sneeuw vallen, zijn geschikte warme laarzen ook een aanrader. Voor de kleine kruipers is een lekker sneeuwpak een absoluut genot.

Kinderdagverblijf Casa
Wenperiode
Wij willen graag dat de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen bij ons. Daarom hebben wij een wenbeleid, zodat het kind aan de PMers, de locatie en de andere kinderen kan wennen. Wij werken met 3 wenmomenten welke plaats vinden binnen de contract duur. Eerste wendag van 09.00-11.000, tweede wendag van 09.00 tot 13.00, derde wendag van 09.00-15.00. Het aantal wendagen is een uitgangspunt. Wij kijken vooral naar de behoefte van het kind. Ieder kind is anders en het een went sneller dan het ander. Hierin kunnen allerlei factoren een rol in spelen, leeftijd, karakter, frequentie waarin het kind opvang geniet etc. De wendagen vinden enkel plaats op de dagen waarop het kind ook opvang zal genieten. Zo kan een kind zo optimaal mogelijk kennis maken met de groep waarin het zal worden opgenomen en de pedagogisch medewerker die de groep opvangt. Zo dragen wij zorg oor het creëren van een goede bodem waarin een kind zijn emotionele veiligheid stapsgewijs kan opbouwen.

Extra week open zomervakantie:
Eind deze maand zullen wij peilen of er behoefte is aan een extra week openstelling in de zomervakantie. In de jaarplanning is zichtbaar dat we dit jaar 3 weken zijn gesloten van 7 t/m 27 Augustus, maar wij zien als team de mogelijkheid om voor de ouders die hier behoefte aan hebben een extra week te openen. Hoe dit eruit zal zien zal afhangen van de peiling onder ouders en de hoogte van de behoefte aan een extra week openstelling. Eind deze maand zullen wij ouders hier verder over informeren

Gezonde Luchtkwaliteit
Wij doen ons uiterste best om kinderen een gezonde leefomgeving te bieden. Daar hoort een goed luchtkwaliteit op de groepsruimte bij. Het is de bedoeling dat de luchtkwaliteit te allen tijde in orde is. Om dit goed te kunnen controleren zullen pedagogisch medewerkers gedurende de dag diverse metingen moeten verrichten. Om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen is dit protocol gemaakt samen met een registratieformulier waarop zij de CO2 gehalten kunnen noteren. Zo behouden wij een goed beeld van de algehele luchtkwaliteit en nemen daar waar nodig maatregelen om de kwaliteit te behouden. Iedere ruimte heeft een eigen CO2 meter. In de slaapkamers letten wij extra op de metingen.
We hebben diverse werkafspraken die een gezonde luchtkwaliteit bevorderen zoals voor opening 10 minuten alle deuren en ramen openen. Hetzelfde doen wij wanneer we buiten gaan spelen en er geen kinderen in de groepsruimte aanwezig zijn.
Tijdens elke teamvergaderingen zullen wij als team de registratieformulier CO2 gehaltes evalueren. Er wordt met elkaar besproken hoe de luchtkwaliteit metingen en de acties die erbij horen, de voorgaande weken zijn verlopen.

Buitenschoolseopvang Wispeltuut
Gevonden voorwerpen:
We hebben opgemerkt dat de bak snel vol raakt. Het is goed om in regelmaat even een blik te werpen op de inhoud van deze bak zodat er geen spullen verloren gaan.

Voorjaarsvakantie
Van 27 Februari tot 3 Maart is het voorjaarsvakantie. Ouders hebben hun kind kunnen aanmelden voor deze week, waarin kinderen opvang genieten van 08.30-18.00. Met veel plezier zijn wij druk bezig met de invulling van deze opvang week.
Er staat weer van alles op de planning, bezoek van de goochelaar, uitje naar museum Naarden Vesting en nog veel meer.

Twee extra weken open zomervakantie
Eind deze maand zullen wij peilen of er behoefte is aan een extra opvang weken in de zomervakantie. In de jaarplanning is zichtbaar dat we dit jaar 3 weken zijn gesloten van 7 t/m 27 Augustus, maar wij zien als team de mogelijkheid om voor de ouders die hier behoefte aan hebben 2 weken extra te openen. Hoe dit eruit zal zien zal afhangen van de peiling onder ouders en de hoogte van de behoefte aan extra opvang weken. Eind deze maand zullen wij ouders hier verder over informeren

Studiedagen
Wij bieden ouders de mogelijkheid extra opvang uren te genieten op de dagen waarop scholen studiedagen hebben gepland. Wij nodigen ouders minimaal een maand van tevoren per mail uit om hun kind aan te melden. Wij hanteren een aanmeldingstermijn. Is het termijn verstreken? Dan kunnen wij geen garantie geven dat er nog plek is. Vanaf 1 Januari 2023 verhogen wij het minimaal aantal aan te melden kinderen voor een studiedag. Bij minder dan 5 aanmeldingen zullen wij besluiten geen extra opvang uren open te stellen. Ouders worden hierover kort na het verstrijken van het aanmeldtermijn persoonlijk bericht.

Algemeen
Opzoek naar OC Leden
Met spoed zijn we opzoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken met het reilen en zeilen van onze kinderopvang organisatie. Het is voor onze organisatie zeer waardevol om een goede samenwerking te kunnen creeren met de oudercommissie. Zo dragen we gezamenlijk zorg voor de kwaliteit opvang. Interesse? Stuur een mail naar info@stichtingkinderopvangstampertjes.nl voor meer info en schuif aan bij de eerst volgende oc vergadering.

Verdeling coaching en beleid uren:
Jaarlijks maken wij een verdeling van de te bieden coachingsuren aan pedagogisch medewerkers waarvan een gedeelte verplicht gesteld is vanuit de overheid, in het kader van permanente educatie. Tevens plannen wij jaarlijks het aantal uren in te besteden aan de beleid ontwikkeling en schrijven. Bijgevoegd sturen wij een brief met daarin de inhoudelijke verdeling.

Deadline inschrijven KOV net:
Aan de ouders die mogelijk zich nog niet opnieuw hebben ingeschreven via KOV net willen wij vragen dit uiterlijk voor 20 Februari te doen. Het is zeer belangrijk om dit te doen! Zo kunnen we allen goed van start gaan met de nieuwe systemen. Hoe schrijf ik mij opnieuw in? In de mail staat een link waarmee je naar de juiste online pagina wordt gestuurd. Lukt het inschrijven niet? Neem contact met ons op.

Nieuwe website
Hoera onze nieuwe website is live. Neem een kijkje en mocht je inspiratie hebben ergens voor horen we het graag. Tevens is er ruimte voor het delen van ervaringen. Vind je het leuk om jouw ervaring te delen en mag deze zichtbaar op de website geplaatst worden? Wij ontvangen het graag via het volgende mailadres: info@stichtingkinderopvangstampertjes.nl

Vooruitblik agenda:
27 febr t/m 3 febr Voorjaarsvakantie BSO/KDV open, Peuteropvang dicht
1 April Casa Pasa, info volgt per mail
Rood gesloten, groen speciale dag

Terug