Pedagogisch beleidsplan

Stichting Kinderopvang Stampertjes wil kinderen het allerbeste bieden. Hoe we dat doen, staat beschreven in een pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de locatie en is hier te downloaden.

Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Casa oktober 2022

Pedagogisch werkplan peuteropvang Stampertjes december 2021

Pedagogisch werkplan BSO Wispeltuut oktober 2022

Algemeen pedagogisch beleidsplan SKS

Het pedagogisch beleid blijft steeds in ontwikkeling en wordt door ons regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Dit pedagogisch beleidsplan geeft weer hoe we kijken naar kinderen en hoe we werken. Wij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling met het welbevinden van de peuter als uitgangspunt. We zijn ons bewust van onze rol in het leven van een kind en willen hier op een positieve, weloverwogen manier mee omgaan.