Nieuws algemeen, December 2022

21 december 2022

Kind ziek?

Geef dit aan ons door, dit kan door te bellen of te smsen met de vestigingstelefoon:
Peuteropvang/buitenschoolseopvang: 0642538762
Kinderdagverblijf: 0648330207

Ruilen of extra dag aanvragen

Bij Kinderopvang Stampertjes bieden we ouders de mogelijkheid een dag te ruilen, mits
de groepsgrootte op de betreffende locatie dit toelaat. Ook de groepsdynamiek kan een reden zijn waarom we wel of niet een ruildag honoreren. Zie voor de precieze voorwaarden, het ruilbeleid bij Kinderopvang Stampertjes. Een afwezige dag ruilen is, indien aan de voorwaarde kan worden voldaan binnen een termijn van 6 weken mogelijk. Ter verduidelijking 3 weken voor en 3 weken na de afwezige dag. Ook een incidentele extra dag kan worden aangevraagd. Een incidentele extra dag kan evenals een ruildag alleen worden gehonoreerd als de overwegingen, verschillend per vestiging (zie werkplan vestiging) zijn meegenomen in het maken van de keuze met als eerste uitgangspunt of de groepsgrootte dit toelaat.
Ruil en of extra dagen kunnen worden aangevraagd via de stamgroep leiding middels een mail te sturen naar de vestigingsmail of telefonisch contact te zoeken. Voor afname van een incidentiele extra dag worden kosten in rekening gebracht.

Reminder inschrijven KOV net:

Aan de ouders die mogelijk zich nog niet opnieuw hebben ingeschreven via KOV net willen wij vragen dit voor 1 Januari te doen. Zo kunnen we allen goed van start gaan met de nieuwe systemen. Hoe schrijf ik mij opnieuw in? In de mail staat een link waarmee je naar de juiste online pagina wordt gestuurd. Lukt het inschrijven niet? Neem contact met ons op.

Nieuwe website

Ook zullen wij per 1 Januari een nieuwe website genieten. Helaas konden we dit niet eerder realiseren, ondanks ons streven. De website zal samenwerken met het nieuwe systeem. De website zal hierdoor praktischer ogen en werkzaam zijn.

Aangepaste jaarplanning:

De jaarplanningen zijn aangepast en kunnen als bijlage bij de mail worden ingezien.

Automatische incasso

Graag attenderen we jullie nog een keer op de mogelijkheid van een automatische incasso. Geen omkijken meer naar maandelijkse facturen. Als je hier gebruik van wilt maken kun je het machtigingsformulier invullen, deze is als bijlage meegestuurd. Graag ingevuld terug sturen of een uitgeprinte versie mee nemen naar de opvang. Deze machtiging biedt ons de mogelijkheid om op de 25ste van iedere maand de opvang kosten af te schrijven van je rekening. Zo dragen we zorg voor een tijdige betaling waar je geen omkijken naar hebt.
NU OOK VOOR FACTUREN TOT 1000 EURO.

Vooruitblik agenda:

24 December t/m 8 Januari Winter sluiting alle 3 de vestigingen
Donderdag 19 januari Nieuwjaarsborrel

Terug