Jaarplanningen 2023-2024

Jaarplanning

Stampertjes

Datum
Activiteiten / Speciale dagen

t/m 3 september

Zomersluiting 2023

11-29 september

Thema Dieren

9 okt-10 november

Thema Herfst/Kabouters

21-29 oktober

Herfstvakantie

20 nov-5 december

Thema Sinterklaas

11-22 december

Thema Kerst

23 dec-7 januari 2024

Wintersluiting

2024

18 januari

Nieuwjaarsfeest

15 jan-2 februari

Thema Winter

12 februari-8 maart

Thema Verkeer/Vervoer

17-25 februari

Voorjaarsvakantie

18 maart-5 april

Thema Lente/Pasen

29 maart-1 april

Paasweekend

15-26 april

Thema Beroepen

22 april-5 mei

Meivakantie

13-31 mei

Thema Boodschappen

woensdag 8 mei

Stichting brede studiedag

donderdag 9 mei

Hemelvaartsdag

vrijdag 10 mei

Stichting brede studiedag

maandag 20 mei

Tweede Pinksterdag

10-28 juni

Thema Lichaam

27 juni

Zomerfeest

8-19 juli

Thema Zomer

20 juli-30 augustus

Zomervakantie 2024

Rood gesloten

BSO Wispeltuut

Datum
Activiteiten / Speciale dagen

Start 4 september

21-29 oktober

Herfstvakantieopvang

23 dec-7 januari 2024

Wintersluiting 2023

2-5 januari 2024

Extra opvang mogelijkheid

2024

18 januari

Nieuwjaarsfeest

17-25 februari

Voorjaarsvakantieopvang

29 maart-1 april

Paasweekend

22 april-5 mei

Meivakantieopvang

woensdag 8 mei

Stichting brede studiedag

donderdag 9 mei

Hemelvaartsdag

vrijdag 10 mei

Stichting brede studiedag

maandag 20 mei

Tweede Pinksterdag

donderdag 27 juni

Zomerfeest van 17.00-18.30

20 juli-2 augustus

Zomeropvang

5-16 augustus

Nader te bepalen extra opvang mogelijk

19-25 augustus

Zomersluiting 24

26-30 augustus

Zomeropvang

Rood gesloten

KDV Casa

Datum
Activiteiten / Speciale dagen

7-25 augustus 2023

Zomersluiting

2 oktober

Oogstfeest met de kinderen

10 novemer

Sintmaarten met de kinderen

19 en 22 december

kerstlunch met de kinderen, zonder ouders

23 dec-7 januari

Wintersluiting

2024

18 januari

Nieuwjaarsfeest

2 februari

Maria Lichtmis

12 en 14 februari

Carnaval

28 maart

Paaslunch

29 maart-1 april

Paasweekend

woensdag 8 mei

Stichting brede studiedag

donderdag 9 mei

Hemelvaartsdag

vrijdag 10 mei

Stichting brede studiedag

maandag 20 mei

Tweede Pinksterdag

24 juni

Sint Jan

donderdag 27 juni

Zomerfeest 17.00-18.30

5-23 augustus

Zomersluiting 2024

5-16 augustus

Nader te bepalen extra opvang mogelijkheid

Rood gesloten