Stichting Kinderopvang Stampertjes
 

Onze kinderopvang stichting heeft twee locaties. Een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Beide vestigingen hebben een eigen identiteit.  Er zijn veel overeenkomsten die er allen op zijn gericht het kind centraal te stellen, maar ook eigenheden die iedere locatie uniek maakt.

Kinderdagverblijf Casa is een kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Dagelijks vangen wij 5 of 6 kinderen op tussen 08.00-18.00. Met elkaar ervaren zij hoe het is om samen te spelen, voor zichzelf op te komen en zich in te leven in en ander. De pedagogisch medewerkers zijn er op gericht ieder kind als individu te zien en te benaderen. Het doel om ieder kind een warme, veilige en geborgen dag te bezorgen, waarin een kind zich naar eigen kunnen kan ontwikkelen.

Peuterspeelzaal Stampertjes is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar. Dagelijks vangen wij maximaal 16 peuters op tussen 08.30-12.30. Wij bieden een ochtend waarin we de kinderen op gezellige verantwoorde wijze kennis laten maken met andere kinderen. Dagelijks bieden wij verschillende activiteiten aan, afgewisseld met speel, kring en eet momenten. Wij hebben veel oog voor de individuele ontwikkeling van het kind en dragen daar graag aan bij.

In onderstaand bestand is een uitgebreide versie te vinden van de algemene informatie waarin meer staat over de vestigingen, de medewerkers en praktische informatie.
Algemene informatie 2019 / 2020